Екипът ни предлага комплексно правно обслужване във връзка със събиране на дължими вземания и процесуално представителство по съдебни дела:

  • Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела, образувани от или срещу клиента;
  • Правни консултации и съдействие във връзка със събиране на изискуеми вземания;
  • Проучване и анализ на имотното състояние на длъжника и неговата финансова обезпеченост;
  • Изготвяне на заявления за издаване на заповеди за изпълнение по смисъла на чл. 410 и чл. 417 от Гражданско-процесуалния кодекс;
  • Процесуално представителство при производства за обезпечение на съдебни искове с цел запазване имуществото на длъжника;
  • Образуване и водене на изпълнителни дела;
  • Процесуална защита на длъжници в рамките на образувани срещу тях заповедни, съдебни и/или изпълнителни производства.