Ирена Атанасова Венета Гайдарджиева Емил Цанев

Lex Team е платформа, която обединява адвокати, насочили своите усилия към предоставяне на професионални правни услуги в посочените сфери на дейност. Членове на екипа са лица, които разполагат с адвокатска правоспособност и богат професионален опит.

В процеса на работа екипът ни установи, че голяма част от казусите са сложни и комплексни, поради което не винаги могат да бъдат разрешени само с юридически знания. Поради това изградихме тясно сътрудничество с експерти в областта на финансите и счетоводството, като водещ е стремежът да предоставим завършен продукт, който е адекватен спрямо Вашите интереси и пазарните условия. Също така, работим съвместно с експерти в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани с европейски средства.