News

На официалната интернет страница на ДАНС бяха публикувани резултатите от националната оценка на риска, с което започна да тече 6-месечният срок за задължените субекти да приемат вътрешни правила в съответствие със закона още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 11.02.2020 г.

Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа съгласно график, който ще бъде приет с постановление на Министерски съвет. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 22.10.2019 г.

Едва пет дни преди да изтече, крайният срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП беше удължен. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 07.05.2019 г.

С промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане бяха изменени някои съществени разпоредби, приложими при събирането на оферти с обява. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.03.2019 г.

С последните промени в Закона за обществените поръчки от октомври 2018 година бяха изменени редица разпоредби, за които беше предвидено отложено влизане в сила. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 17.02.2019 г.