• ПРАВНИ УСЛУГИ
  • НАШИЯТ ЕКИП
  • Lex team
ЗА НАС

Lex Team обединява екип от юристи, решени да използват съвместно своите знания и практически опит, за да отговорят в максимална степен на Вашите нужди. Положителните резултати и удовлетвореността на клиента имат водещо значение за нас. Считаме, че адвокатът е винаги отговорен да даде компетентно и професионално становище по всеки поет казус. Наше задължение е да познаваме нормативната уредба и да изградим стабилна юридическа основа, позволяваща Ви да вземете не просто информирано, но и правилно решение. Работата ни винаги е насочена към една цел – да защитим Вашите интереси по възможно най-добрия начин.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Екипът на Lex Team предоставя правни услуги в областта на гражданското и административното право (виж повече). Професионалният опит на всеки от нас е с различна насоченост и това ни дава възможност да покрием широк диапазон от дейности. Предлагаме пълен спектър от адвокатски услуги в областта на търговското, облигационното, трудовото и административното право, вкл. процесуално представителство пред съдебни, арбитражни и изпълнителни органи. Работим в сферата на обществените поръчки и притежаваме богат практически опит в тази специфична материя, който ни позволява да Ви осигурим квалифицирана и ефективна защита.