News

С решение на ВАС от 29.02.2016 г. беше отменена действащата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 01.03.2016 г.

Контролът за движение по пътищата вече може да бъде осъществяван както със стационарни, така и с мобилни камери. още...

Автор: адв. Венета Гайдарджиева
Публикувано на дата: 20.05.2015 г.

Приложимият процесуален ред за разглеждане на искова претенция срещу държавата с правно основание чл. 4 пар. 3 от ДЕС съгласно най-новата практика на ВКС. още...

Автор: адв. Венета Гайдарджиева
Публикувано на дата: 13.05.2015 г.

Към настоящия момент продължава да се прилага „новата“ Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава XI от ЗОП пред КЗК и ВАС (приета с ПМС № 196 от 10 юли 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.). С тарифата се въведе съществено отклонение от предходната нормативна уредба, която предвиждаше две твърди такси при обжалване – 850 лв. или 1700 лв., още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 16.04.2015 г.