News

Едва пет дни преди да изтече, крайният срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП беше удължен. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 07.05.2019 г.

С промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане бяха изменени някои съществени разпоредби, приложими при събирането на оферти с обява. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.03.2019 г.

С последните промени в Закона за обществените поръчки от октомври 2018 година бяха изменени редица разпоредби, за които беше предвидено отложено влизане в сила. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 17.02.2019 г.

Съгласно действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари е въведено задължение за субектите, изброени в чл. 4 от закона, да приемат и изпратят за утвърждаване вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари – в срок до 12-ти май 2019 година още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 26.01.2019 г.

С последните изменения на Закона за обществените поръчки беше предвидено, че възлагането на обществените поръчки в България ще започне да се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна система в края на 2019 година. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 21.10.2018 г.