Отлага се задължителното електронно възлагане чрез ЦАИС ЕОП

Отлага се задължителното електронно възлагане чрез ЦАИС ЕОП

Съгласно обнародваните днес, 22.10.2019 г., изменения в Закона за обществените поръчки, се отлага задължителното електронно възлагане чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В пар. 131. (в сила от 01.11.2019 г.) е предвидено, че Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г. На официалната страница на АОП е публикувано съобщение, че в следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проектът на ПМС.

Актуализация: На 11 декември 2019 г. Министерски съвет прие постановление, с което се определя график за използване на ЦАИС "Електронни обществени поръчки". Повече информация може да намерите на официалната интернет страница на АОП.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 22.10.2019 г.